Program 2013-2014

När 6-8/9, 2013 25-27/10, 2013 6-8/12, 2013 31/1-2/2, 2014 14-16/3, 2014 9-11/5, 2014
Tema Kursstart Staden Landskapet Konferens Aktiv semester Examination
Vad Bygga grupp

Registrering & login

Upplevelser med ett utomhuspedagogiskt perspektiv

Vattnets betydelse för utveckling

Boplatser, samhällen, städer och deras utveckling

Stadens historia

Drivkrafter då & nu

Budget & prissättning

Landskapets användning då & nu

Landskapets olika kvaliteter

Intressekonflikter

Varumärke & marknads-kommunikation

Ledarskap

Mötesledning

Värdskap

Använda platsens kvaliteter för att förstärka konferens syfte

Kvalitetssäkring

Turismstrategi, lokal, regional & nationell

Hållbarhet, för platsen, miljön & personalen

Trender

Presentation av examinations-uppgiften

Erfarenhetsutbyte

Kursvrdering

Vem Anders Johansson

m.fl.

Anders Johansson

Andreas Norum

Christian Tyrfelt

Anders Johansson

m.fl.

Anders Johansson

m.fl.

Anders Johansson

m.fl.

Anders Johansson
Var Linköping Karlstad Åsens by
Kroppefjäll
Hällekis Ramsvik
Läst Samspel i grupp Ledarskap; Personen, Reflektionen, Samtalet

Konsten att tala

Kulturmiljövård i skogen

Allt du behöver veta om marknads-kommunikation

Mänsklig kvalitets-utveckling

Att utveckla mänskliga resurser i organisationer

Reservation för ändringar
Tillbaka
Industrigatan 22, 666 31 Bengtsfors, Tel: 0531-120 80, E-post: info@friluften.se