Praktisk projektledning

Praktisk projektledning riktar sig till dig som vill eller redan har startat ett projekt för att utveckla din hembygd, din verksamhet eller engagemanget inom ett särskilt område.

Du lär dig att bygga, leda och utvärdera projekt samtidigt som du arbetar med ditt eget projekt. Du möter andra deltagare i en mentorcirkel, en form för erfarenhetsutbyte och gemensam problemlösning, som du kan fortsätta med efter avslutad utbildning.

Praktisk projektledning utgår från de krav som ställs i Leaderprojekt och andra EU-projekt men är lika värdefull för den som ska genomföra en festival eller annat större arrangemang eller som leder en förening som vill ta vara på medlemmarnas engagemang och kraft.

Du får kunskap och insikt i:
  • Att bygga projekt – vad är ett projekt, projektplanering och förberedelser, organisation och struktur
  • Finansiering – att hitta finansiärer, följa och redovisa ekonomin och använda resurser optimalt
  • Att leda projekt – kreativ utveckling, samarbete, resultatfokus
  • Att utveckla och ta vara på lärande för att nå goda resultat
  • Mötesmetodik – ute och inne, beslutsfattande, processledning
  • Att lösa problem – kommunikation, problem- och konfliktlösningsmetoder, hitta ny energi
  • Att tillvarata kunskapen – kontinuerlig uppföljning, utvärdering av mjuka och hårda värden
  • Teknik för hållbarhet – att leda samarbete online, verktyg och metoder
Under utbildningen integreras olika verktyg, metoder och pedagogik för att både stimulera deltagarnas lärande och bidra till deras verktygslåda. Som deltagare prövar du olika metoder praktiskt i det egna projektet och får då en uppfattning om vilka som passar ditt syfte och ledarstil.

Praktisk projektledning genomförs med en metod som värdesätter och lyfter fram deltagarnas egna erfarenheter och kunskaper samt blandar teori och praktik i en mix som utgår från forskning om vuxnas lärande. Under pågående kurs startas mentorcirklar som kan fortsätta efter kursens slut.

Omfattning:
Två dagars introduktion, därefter 1 dag per månad under 4 månader samt 3 timmars mentorcirkel mellan varje kurstillfälle. Kompendier och kursmaterial, för- och eftermiddagskaffe samt lunch vid träffarna ingår.

Kontakta mig, jag vill veta mer!

Fler kurser
Mötesmetodik för uterummet
Livsbejakande ledarskap

Industrigatan 22, 666 31 Bengtsfors, Tel: 0531-120 80, E-post: info@friluften.se