Naturen är ett rum med särskilda resurser för din utveckling – i ensamhet eller tillsammans med andra. Med Friluften får du upptäcka hur mycket friluftslivet har att ge. Du får också lära dig hur du kan utnyttja möjligheterna för att
  • utbilda dig inom utomhuspedagogik
  • ge konferensen stimulans
  • utveckla din grupps resurser
  • hitta en väg till ett friskare liv

Utomhuspedagogik

är Friluftens metod för hela verksamheten som mestadels bedrivs ute.
Industrigatan 22, 666 31 Bengtsfors, Tel: 0531-120 80, E-post: info@friluften.se